portret  

  Mgr. Mária Straková

 

  Štúdium:

  1987-1995  ZŠ v Dolnom Kubíne

  1987-1998  Absolvovala hru na klavíri I. a II. stupňa ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne

  1995-1999  SŠ Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

  2000-2006  VŠ FIF UK v Bratislave - odbor Etnológia

       - skúška z etnochoreológie

  2003-2004  Absolvovala prednášky na VŠMU v odbore pedagogika ľudového tanca:

       - praktická skúška zo základov ľudového tanca I. a II. st.

       - skúška z estetitky ľudového tanca

       - skúška zo základov teórie ľudového tanca

                     Absolvovanie tanečných domov počas pôsobenia v Lúčnici

 

 

 

 

 

Pracovné skúsenosti:

etnológ; sólový interpret - spev; pedagóg spev, tanec, klavír; hudobná dramaturgia; réžia                  

1997-1998 Pedagóg v hre na klavír pre I. stupeň

                  na ZUŠ Ivana Ballu

od r.  2005 Hlasový pedagóg v DFS Čunovský kŕdeľ

2004-2005 Hlasový pedagóg DFS Sárik

2008 Hlasový pedagóg DFS Rozmarín vo Viedni

2001-2006 Sólistka, vedúca speváckej skupiny Lúčnica

2007-2013 Sólistka, vedúca speváckej skupiny SĽUK

Účinkovanie v rámci umenia folklóru vo významných svetových divadlách počas pôsobenia v Lúčnici, SĽUK-u:

Roayal oper house -Londýn; Japonsko; Čína; Taliansko...

2007-2013 Dramaturg, asistent umeleckého vedúceho

                  orchestra v SĽUK-u

od r. 2013 Umelecká vedúca DFS Čunovský kŕdeľ

                 Tanečný pedagóg v DFS Čunovský kŕdeľ

 

 

  maria strakova

 

 

 

 Hudobná dramaturgia 22 dielny dokumentárny seriál

         pre RTVS - "Vínne cesty Slovenska"

 Asistent filmovej réžie v časti dokumentácie 

        "Tradičných ľudových tancov na Slovensku",

         Digitálne múzeum, Digitalizačné centrum,

         Múzea SNP / Ministerstvo kultúry

 Odborný etnologický konzultant pre TĽK, hudobná

         dramaturgia, Národný projekt - Aktivizujúce metódy

         vo výchove "132 Výletov za poznaním"

         MPC / Ministerstvo školstva

Produkcia, réžia, dramaturgia, umelecká interpretácia

         v sólovom, skupinovom speve v časti projektu

         "LATERNA MAGIKA", Národný projekt Aktivizujúce

         metódy vo výchove "132 Výletov za poznaním"

         MPC / Ministerstvo školstva

 

 
 
 
 
 
Life nahrávka z projektu "LATERNA MAGIKA": M. Straková a FS Technik
 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Život cez ľudovú pieseň Márie Strakovej

          Zaoberá sa interpretáciou ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska. V detstve ju najviac oslovilo spevácke interpretačné umenie hornooravskej speváčky Anny  Rusnákovej,  neskôr  to  boli  poprední  interpreti  ľudovej  piesne  ako  Ján Ambróz,  Mária Brdárska,  Hanka Hulejová,  Monika Kandráčová a mnohí ďalší i v zoskupeniach akou je Muzička alebo Trnki, s ktorými mala možnosť spolupracovať i stretnúť sa ako interpreti na jednom javisku. Aktívne začala spievať v 10-tich rokoch v DFS Trnka v Dolnom Kubíne. Pravidelne účinkuje a tvorivo /autorsky/ prispieva k realizácii programov na rôznych folklórnych festivaloch (Folklórne slávnosti vo Východnej, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, Hontianska paráda v Hrušove, SNMS-E v Habovke, Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Dni matiek v Sliačoch, Ozveny pod Kráľovou hoľou v Telgárte, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v  Bratislave),  komorných  programoch  (Poéma  o  dreve,  Inšpirácie  a  ciele  tradícii,  Bratislavská káva,  Stretnutia minulého a budúceho...),  zúčastnila  sa  i významného podujatia organizovaného pri príležitosti svetového roka Slovákov - Ohlasy slovenského sveta v Martine v r. 1997. Pod skúseným a citlivým vedením Doc. Ing. arch. V.J. Grusku mala možnosť autorsky pripraviť program - "Ľudová hudba v meste". V roku 2004 v rámci foklórneho festivalu Východná odprezentovala svoj profilový koncert "Piesne moje, piesne...",  kde  cieľom  bolo  uviesť  mladú  nastupujúcu  spevácku generáciu,  ktorá  pracuje  s piesňou na základe rôznych osobných skúseností (teoretické znalosti, osobné kontakty s autentickými spevákmi, práca s autentickými nahrávkami). Predstaviť pieseň ako čistú formu tradičného umeleckého prejavu, schopnú hlbokej výpovede najrozmanitejších tém. Od roku (2001-2006) - sólistka, vedúca speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - účinkovala v celovečerných programoch Pieseň a hra, Pred muzikou, Reprezentačný program, Tanec a hra, Karpaty), s ktorými s úspechom reprezentovali slovenský folklór doma i v zahraničí (Afrika-Tunis, Taliansko-Janov, Forly, Turín, Miláno, Rím, Veľká Británia - Londýn). Od roku (2007-2013) - sólistka, vedúca speváckej skupiny profesionálneho telesa SĽUK - účinkovala v celovečerných programoch Sen, Zo zlatého fondu Juraja Kubánku, Výber z tvorby, Obrázky zo Slovenska, Návraty do nenávratna, Budú hrať, Tanec medzi črepinami, Chorea Slovaca, Henry Tóth a SĽUK, Vianočný koncert - Tichá noc bola.., Vianočný koncert -  Vinšujeme Vám, s ktorými úspešne reprezentovali doma i v zahraničí (Ázia - Čína, Japonsko; Európa). V súčasnosti sa ako slobodný umelec - interpret - pedagóg - hudobný dramaturg snažím svojimi skúsenosťami inšpirovať deti, mládež a podnecovať k tvorbe, vyvolať v nich pozitívny záujem o tradičnú ľudovú kultúru - každý má predsa svoju krajinu detstva.

 

 

 

 

 

 

 

Dosiahnuté pedagogické úspechy u detí,

mládeže v príprave celoslovenských, medzinárodných súťaží v sólovom, skupinovom speve:

 

Víťazka celoslovenskej súťaže v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2009 Vanessa Kokyová - 1. miesto

Lureáti, viacnásobní víťazi pre západné Slovensko v celoslovenskej súťaži v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2005 Veronika Kurajová - III. kategória - 1 miesto

2006 Milan Šimek - II. kategória - 1. miesto

2007 Eva Miškovičová - III. kategória - 2 miesto

2008 Vanessa Kokyová - II. kategória - 1. miesto

2013, 2012 Kristína Freyová - II., III. kategória - 1. miesto

2015 Katarína Póňová - II. kategória - 1 miesto

2016, 2015 Samuel Szabó - I. kagegória - 1. miesto

Medzinárodná súťaž "ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT"

2010 Vanessa Kokyová - 4. miesto

Celoslovenská folklórna šou "ZEM SPIEVA"

2017 Samuel Szabó - záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: https://www.youtube.com/watch?v=64eG-hkJe4w&feature=share

Ples v opere 2017

2017 Katarína Póňová - otvárala a zavŕšila svojim spevom slávnostný ceremoniál i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell

63. ročník FF Východná "Čo je dobré, nie je zlé"

2017 Katarína Póňová - otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom ako sólistka reprezentačný program folklórnych súborov. Archiv RTV: link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12375#4958

 

 

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2017 Samuel Szabó - 1. miesto /svetový úspech/

maria strakova koncert

 

maria strakova tanec  

 

 

 Umiestnenia v kategórii speváckych skupín i sólistov

 

 

2007 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na festivale hudobného folklóru "CFF" v Košiciach

 

2008 Zlaté pásmo v kategórii dievčenská spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoštátnej prehliadke "NOC" v Banskej Bystrici

 

2014 Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke "NOC" v speve i tanci "Vidiečanova Habovka"

 

2016 Zlaté pásmo v katerórii spevák sólista za DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej štátnej prehliadke "NOC" "Vidiečanova Habovka" získal Samuel Szabó.

 

  

 

 

 

 

Umelecká spolupráca na CD nosičoch SĽUK-u:

 

(sólistka, vokalistka v speváckej skupine)

SĽUK v edícii Najkrajšie Slovenské ľudové piesne

2002-Ľudové piesne o dobrej nálade - v edícii II.

                   "Fľaštička, pohárik"

          Vianočné piesne a koledy - v edícii III.

                   "Šťastia, zdravia, dlhô žitia, vinšujeme Vám"

2003-Svadobné piesne - v edícii IV.

                   "Môj vienok zelený"

          Vianočné piesne a koledy - v edícii V.

                   "Dobrý pastier sa narodil"

2004-Vianočné piesne a koledy - v edícii VII.

                   "Poďme bratia do Betléma"

2005-Ľúbostné piesne - v edícii VIII.

                   "Láska, bože, láska"

2006- Žartovno-posmešnícke-erotické piesne - v ed. VIV.      

                   "Pýtala sa Eva Adama"

           Ľudové piesne SĽUK-u - v edícii X (2CD)

                   "Najkrajšie z najkrajších"

           Výber najkrajších vianočných piesní - v edícii XI.

                   "Daj Boh šťastia tejto zemi"

2007-Výber tanečnej hudby - v edícii XII.

                   "Slovenská tanečná ľudová hudba"

           Vianočné piesne a koledy - v edícii XIII.

                   "O Ježišku roztomilý"

2013-Vianočná hudba Slovákov a národnost. menšín na SR                     "Vinšujeme Vám"

 

 

05  04  07

 
03   02  06

 
 08  09  10

 
 11  15  01

 

 

 

Umelcká spolupráca na CD-nosičoch:

       
 

DFS Čunovský kŕdeľ

(pedagóg, hudobná dramaturgia)

2006 - Detské ľudové piesne z rôznych regiónov

         Slovenska      

                    " Spieva DFS Čunovský kŕdeľ"

18  

Katka Toroková a ĽH Miroslava Dudíka

(vokalistka v speváckej skupine)

2004 - Ľudové piesne z Nitry a Tekova

                                "Kázala mi maťi"


17
 

Speváci z Rejdovej a Muzička

(vokalistka v speváckej skupine)

2011 - Ľudové piesne z Rejdovej  

                     "Či to šitko pravda"

16  

Umelcká spolupráva na CD nosičoch pre Szidi Tobias:

(vokalistka)

2011 - Szidi Tobias - "Ať se dobré děje"

2015 - Szidi Tobias - "Jolanka"

14
 

Sólový CD nosič Márie Strakovej:

2015 - Mária Straková

                    "Piesne z vinohradov Slovenska"

 CD je možné objednať vo vydavateľstve FORZA music/OPUS: klik tu

13

 

    12